Yarışlı Gölü

Yeşilova ilçesi sınırları içinde Yarışlı, Harmanlı, Sazak, Kocapınar ve Düğer Köyleri arasında 2000 dekarlık bir sahayı işgal eder. Ortasında bir de adacığı vardır. Suyu tuzludur ve birçok kuşa ev sahipliği yapar.

Yarışlı Gölü coğrafik olarak Akdeniz Bölgesi’nde, Burdur il sınırları içerisinde kalmaktadır. Yarışlı Gölü Alt Havza Sınırları ise büyük çoğunluğu Yeşilova ilçesi ile bir kısmı Burdur Merkez ilçe sınırları içerisindedir. Yeşilova ilçe Merkezi Burdur il merkezine 60 km uzaklıktadır.                  

Yarışlı Gölü Alt Havza sınırları içerisinde yer alan Yarışlı Gölü, Yeşilova ilçesine bağlı Yarışlı Köyü’nün güneyinde, Salda ve Burdur Gölleri arasındaki çöküntü havzasında yer alan tektonik kökenli bir göldür. Bu göl Göller Yöresi’nin en küçük göllerinden biridir.

Göl özellikle sonbahar göç döneminde çok sayıda sukuşu türüne ev sahipliği yapmaktadır. Kuş gözlem ve fotoğrafçılığı için küçük ve çok sayıda kuş tutma özellikleri ile ideal bir cazibe merkezidir. Gölün bu potansiyeli bölgedeki ekoturizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi açısından önemli bir fırsat sunmaktadır.

YARIŞLI GÖLÜ TANITIM FİLMİ

Keşfet

Beyaz, mavi ve yeşilin bir arada bulunduğu yeryüzü cenneti

TOP