Susuzhan Kervansarayı

Bucak ilçesi Susuz köyünde yer alan Susuz Kervansarayı, Anadolu Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde (1237-1246) yaptırılmıştır. Açık avlusu ve kapalı iç mekanıyla karma planlı hanlar grubunda yer almaktadır. 13. yüzyıl Anadolu Selçuklu mimarisinin en önemli eserlerinden biri olarak öne çıkan hanın geometrik desenlerle süslenmiş olan giriş kapısı oldukça dikkat çekicidir.

Hanın portalı mukarnaslı bir kavsaraya, kareye yakın dikdörtgen bir plana sahiptir . Kare planlı iç kısmı dört sıra paye ile beş sahına ayrılmıştır. Binanın merkezinde, orta sahnın tonozu üzerinde bir kubbe yer almaktadır. Yapının beden duvarları yuvarlak ve çokgen kesitli payandalarla desteklenmiştir. Tavanlar sivri beşik tonozludur. Dış yan duvarlar yarım daire şeklinde ikişer adet, arka duvar ise iki dikdörtgen payanda ile desteklenmiştir. Hanın avlu kısmını sınırlayan bir duvar bulunamamıştır.

Hanın göze batan önemli yeri batı tarafındaki cephede giriş kapısı yer alır. Mukarnaslı giriş nişinin üzerinde geometrik oyma süslü iki kabartma rozet motifi vardır. Hanın beden duvarları dıştan payelerle desteklenmiştir. Han içinin ışıklandırılması dıştan içeriye genişleyen dikdörtgen pencerelerle sağlanmıştır.

Sadece kapalı mekanı günümüze sağlam olarak gelebilen yapıda yapılan kazılar sonucu, Bizans Dönemi’ne ait seramik kaplar, Osmanlı sultanlarına ait akçeler, nal, halka ve zincirden oluşan çeşitli objeler gibi pek çok tarihi esere rastlanmıştır.

Kapalı kısmın batısında kalan avlunun bulunması gereken bölümde 2008 yılında Burdur Müzesi Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi beraber bir kazı çalışması yapılmıştır. Açık avlu yapısına ait verilerin ortaya çıkartılması amacıyla yapılan bu kısa süreli kazıda, çeşitli dönemlere ait seramik parçaları, Bizans Dönemi seramik kap parçaları, 17 ve 18'inci yüzyıllara tarihlenen lüleler, Roma Bizans dönemine ait ağırşaklar, II. Gıyaseddin Keyhusrev (1237-1246), II. İzzettin Keykavus ve III. Gıyaseddin Keyhusrev dönemlerine tarihlenen bakır sikkeler bulunmuştur. Ayrıca kazılarda bulunan, 3 adet Osmanlı sultanlarına ait gümüş akçede, yapının Selçuklu Dönemi'nden sonrada kullanıldığının göstergesidir. Kazı çalışmaları sırasında, bol miktarda nal, nal çivisi, dövme mıh, halka ve zincir gibi metal objelerin bulunması yapının fonksiyonu ile yakından ilgili oldukları için önemli belgelerdir.

Keşfet

Beyaz, mavi ve yeşilin bir arada bulunduğu yeryüzü cenneti

TOP