Sipsi - Cura - Kabak Kemane

SİPSİ:

Sipsi, Türk halk müziği nefesli çalgıları içinde tiz bir sese sahip olan halk çalgılarından biridir. Sipsi, Teke Yöresinin en zengin müzik kültürüne sahip olan Burdur başta olmak üzere Teke Yöresinde kullanılan bir çalgıdır.

Sipsinin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Boyu, yapısı ve sesi itibari ile farklı özellikler göstermektedir. Sipsi, bağlama ve cura ile birlikte de icra edilmektedir. Sipsinin en yaygın kullanıldığı yer ise Altınyayla (Dirmil) ilçesi ve civar köylerdir.

Sipsi, perde deliklerinin bulunduğu gövde ve ağızlık olmak üzere iki kısımdan meydana gelir. Üstte beş, arkada bir olmak üzere toplam altı perde deliğinden oluşur.

Sipsi yapımında, gövde kısmı için 8-10 mm kalınlığında ve 12-22 cm uzunluğunda olgun kamışlar kullanılır.

KABAK KEMANE:

Kabak kemanenin gövdesi adından da anlaşıldığı gibi su kabağından yapılır. Kemane, Teke Yöresi müzik kültürünün önemli yaylı çalgılarından biridir.

Özellikle Burdur yöresine ait türkülerin tamamına yakınında, Teke Yöresi müziklerinde ve uzun hava formundaki gurbet havalarında yoğun olarak icra edilmektedir.

Burdur yöresinde kabak kemanenin yapısı; kabak, yüzeyine gerilen deri ve saptan meydana gelmiştir. Su kabağından yapılmış bir kemaneden çıkan tınılar, ağaç ve benzeri yapılan kemanelerden farklı bir ses yapısına sahiptir.

Burdur yöresi müziğinde, kemanenin özellikle sipsi ve iki telli cura ile beraber icra edildiği gibi, bağlama ile de icra edenler bulunmaktadır.

Yörede kullanılan kemane, üç telli olarak kullanılmakta olup ancak, oktav darlığı ve ses sahasının az olmasından dolayı dört telli kemanede kullanılmaya başlanmıştır.

CURA:

Tezene ve elle çalınan iki veya üç telli halk sazıdır. Boğaz havalarının en işlek sazı ise üç tellidir. İki telli curanın bugün yoğun olarak icra edildiği yer ilimiz Çavdır ilçesine bağlı Kozağaç Köyü ve çevresidir. Üç telli cura da Burdur olmak üzere Teke Yöresi’nin genelinde kullanılmaktadır.

İki ve üç telli cura, dut ve kızılardıç ağacından imal edilmektedir. Yörede bulunan diğer sert ağaçlardan da yapılmaktadır.

Cura teknesi; armudi (damla), balta ve oval tipleri ile üç çeşit olarak üretilmektedir. Özellik itibariyle aynı olan iki telli ve üç telli cura yapısal ve çalımsal bakımından farklılık göstermektedir.

Teke Bölgesinde tekne boyu 21-25 cm, tekne ağız genişliği 8-12,5 cm arasında olan sazlar cura olarak adlandırılmıştır.

Göçebe olan yörük toplulukları taşınması kolay olan bu ebatlardaki sazları yapmış ve icra etmişlerdir.

Keşfet

Beyaz, mavi ve yeşilin bir arada bulunduğu yeryüzü cenneti

TOP