Serençay Kanyonu

Burdur Merkez Günalan/Lengüme köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Askeriye köyüne kadar uzanır. Serençay Kanyonu ve Teke Sarayı, Burdur–Afyon karayoluna 3 km, Burdur Ģehir merkezine ise 10 km uzaklıktadır. Kanyon, Serençay Deresinin kalker kütleyi aşındırmasıyla oluşmuştur. Burdur Gölü kıyısındaki düzlüğe açılmaktadır. Serençay Kanyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Makamının 31.10.2019 tarihli ve 256724 sayılı OLUR’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescil edilmiştir.

Kanyonun iki kıyı kenarının en çok yüksekliğe ulaştığı bölümünde kalker kütleyi oyarak yapılmış dini amaçlı mekânlarla iskan edildiği sırada ölenlerin gömüldüğü oyma mezarlar yer almaktadır. M.S. 4 ilâ 6. yüzyıllar arasında yapıldığı tahmin edilmektedir. Prof. Dr. Mehmet ÖZSAİT de Teke Sarayı olarak isimlendirilen bu mağaraların Geç Roma ve Erken Hıristiyanlık devirlerine ait olduğunu söylemektedir. Serençay Kanyonu ve Teke Sarayı, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.01.2000 tarihli ve 4490 sayılı kararı ile "Kanyon ve Antik Yerleşim Alanı" olarak tescil edilmiştir.

Keşfet

Beyaz, mavi ve yeşilin bir arada bulunduğu yeryüzü cenneti

TOP