Kremna Antik Kenti

Burdur’un 45 km güneyinde bulunan Bucak İlçesinin 13 km kadar kuzeyinde Çamlık Köyü sınırları içerisinde yer alır. Aksu (Kastros)  vadisine hâkim ve etrafı uçurumla çevrili bir tepe bir tepe üzerinde Pisidyalılarca kurulmuştur. Batı tarafından 2 m. genişliğinde ve 7-8 m. yüksekliğinde bir surla çevrili olan Kremna’nın ismi, arazi yapısına uygun olarak Grekçe “uçurum” kelimesinden gelmektedir.

Bu kentin bilinen en eski halkı Solymlerdir. MÖ 6. Yüzyılın ilk yarısında Lidyalıların, MÖ 546’da Perslerin, MÖ 330’da Büyük İskender’in işgaliyle de Makedonyalıların hakimiyetine girmiştir. Kremna, Romalıların Pisidya’da kurdukları en önemli 5 koloni kentinden biridir.

Kentte ayakta kalabilen yapıların belli başlıları Roma Dönemine ait olanlardır. Şehrin etrafı iki metre genişliğinde, 7-8 metre yüksekliğinde surla çevrilidir. Kent ızgara planlı olarak kurulmuş örnek kentlerdendir. Kamusal yapıların çoğu iki küçük vadi içerisinde toplanmıştır. Kentte ayakta kalabilen yapıların çoğu Roma Dönemine aittir.

Prof. Dr. Jale İnan 1971-1973 yıllarında yaptığı kazı çalışmalarında Kütüphane diye adlandırdığı binanın tabanında Bizans dönemine ait mozaik ve Roma dönemine ait yazıtlı kaideler üzerinde tanrı ve tanrıça heykelleri bulunmuştur. Kazılarda ortaya çıkarılan, büyük ve küçük Athena, Nemesis, Apollon, Asklepios, Herakles, Leto ve Hygeia'nın irili ufaklı heykelleri Burdur Arkeoloji Müzesi Kremna Salonu'nda sergilenmektedir.

3 Haziran 2021 tarih ve 4065 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kazı onayı verilen "Kremna Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayça Polat  Berks’in başkanlığındaki ekip tarafından yürütülmektedir.

Keşfet

Beyaz, mavi ve yeşilin bir arada bulunduğu yeryüzü cenneti

TOP