Ekonomi

Yükselen Şehir, Burdur
Taşın aş olduğu, Emeğin umutla buluştuğu, yükselen şehir Burdur.

Organize Sanayi Bölgeleri, Türkiye’de sanayi tesislerinin planlı şekilde kurulmaları, gelişmeleri ve pahalı olan altyapıları ortak kullanmaları amacıyla uygulamaya konulmuştur.

Amaç; üretimde verimliliği arttırma, sanayicilere daha uygun maliyetle arsa, yol, su, elektrik, doğalgaz ve çevre temizlik gibi hizmetlerin sunulması ve bu hizmetlerin devamlılığının sağlanmasıdır.

Akdeniz’de yükselen bir değer olarak ön plana çıkan Burdur, 11 İlçe, 4 Belde, 193 köy ve 7,175 m²'lik yüz ölçümü ile emeğin alın terine dönüştüğü bir şehir olarak bölgesinde kendini ispatlamıştır.

Toplam nüfusu 273.716 olan ve Akdeniz bölgesinin ılıman geçiş iklimi özelliğine sahip Burdur, ulaşımda bölünmüş yolları, demiryolu avantajı, havalimanı ve limana olan yakınlığı ve organize sanayi bölgeleriyle ekonominin nabzı olma yolunda ilerlemektedir.
Burdur'da ikisi merkezde ve biri Bucak ilçesinde olmak üzere toplam üç adet organize sanayi bölgesi bulunmaktadır.

Burdur 1. Organize Sanayi Bölgesi
94 Hektar alan üzerine kurulu olup 59,73 Hektarı Sanayi Parselidir. Bu alan 58 parsele ayrılmış ve 58 firmaya tahsis edilmiştir. Burdur’un ilk Organize Sanayi Bölgesi olma özelliğini taşıyan Burdur 1.Osb bölge sanayisinin bugünlere gelmesi ve gelişmesinde önemli bir görev üstlenmiştir.

Burdur 2. Organize Sanayi Bölgesi
96 hektar alan üzerine kurulu olup, 21 sanayi parseli firmalara tahsis edilmiştir.
Doluluk oranı %100 olan Burdur 2. OSB’de genişleme çalışmaları devam etmektedir.
Elektrik, doğalgaz, kullanma suyu, atık su, yağmur suyu, Fiber optik Telekom altyapısı ve diğer üstyapı yatırımlarını tamamlayarak sanayicilerin hizmetine sunulmuştur.

Bucak Organize Sanayi Bölgesi
182 Hektar alan üzerine kurulan bölgede 123 hektarı sanayi parseli 87 firmaya tahsis edilmiştir. %100 doluluk oranına ulaşan Bucak OSB’de genişleme çalışmaları devam etmektedir.
Bölgede, sanayicilere ara eleman yetiştirmek amacıyla Bucak Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kampüsü kurulmuştur. 35 dönümlük alana kurulan kampüs 850 kişi kapasiteli derslikler, 7 atölye, 200 kişilik yatılı pansiyon ve spor sahaları ile Eğitim vermektedir. Bucak OSB sadece mermer değil Dünya’nın pek çok ülkesine mermer makinaları ürerimi ve ihracatı da yapmaktadır.

Emek, alın teri ve başarı gayesiyle çalışmalarını aralıksız sürdüren Burdur’da öne çıkan sektörler; Maden ve Mermer Sanayi, Gıda, Metal-Makine, Orman Ürünleri, Yapı ve İnşaat Malzemeleri, Silah Sanayi, Tarım Alet ve Makinalarıdır. İhracatın Sektörel olarak dağılımında ise başta Madencilik Ürünleri olmak üzere, Savunma ve Havacılık Sanayi, Demir, Demir Dışı Metaller, Makine ve Aksamları, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri, Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri’dir.

Çevreye duyarlı rekabetçi yapısıyla ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan Burdur’un en önemli ihracat kaynağı Mermer Sanayisidir. Mermer üretiminde gelişmiş teknolojisi ve çevreye duyarlı doğayla barışık yeni üretim yöntemleriyle ülkemizde ve bölgesinde ilgi odağı olmaya devam etmektedir. Bölge ekonomisine istihdam alanında da sağladığı iş imkânlarının yanında ülke ekonomisine de ihracat alanında önemli katkılar sağlamayı sürdürmektedir.

Topraktan çıkarılıp işlenmesine kadar her anı ayrı emek isteyen Mermer üretimi, suyuyla, çamuruyla, tozuyla adeta “taş yeşerir mi?” sorusuna bir cevap niteliği taşımaktadıir.

Emeğini taştan ve topraktan çıkaran Burdur’un dünya çapında ün yapan “Burdur Beji, Burdur Kahvesi” olarak bilinen mermer türüyle de Avrupa ve dünya mermer piyasasında lider marka olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Geçmişten gelen birikimini yepyeni boyutlara taşımayı hedefleyen Burdur’da mermer ihracatı en çok Çin’e yapılmaktadır. İşlenmiş mamul olarak ise ABD, Kanada, Hollanda, Fransa, İtalya, Belçika, Rusya ve Türki Cumhuriyetlere, Suudi, Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Ortadoğu Ülkelerine ve Kore’ye ihracat yapılmaktadır.

Yatırımcılar için cazip bir sanayi bölgesi haline gelen Burdur’da 2017 yılında 188 Milyon Dolar, 2018 yılında 194 Milyon Dolar, 2019 yılında 196 Milyon Dolar, 2020 yılında 205 milyon dolar, 2021 yılında 291 milyon dolar, 2022 yılı ilk 11 ayında 251 milyon dolar ihracat gerçekleştirilmiştir.

İhracatımızın büyük bölümünü mermer ihracatı oluşturmaktadır. 2017 yılında 155 Milyon Dolar, 2018 yılında 159 Milyon Dolar, 2019 yılında 164 Milyon Dolar ve 2020 yılında 129 Milyon Dolar,2021 yılında 177 milyon dolar ve 2022 yılının ilk 11 ayında 123 milyon dolar mermer ihracatı yapılmıştır. İlimizden son 10 yılda toplam 1 milyar 994 milyon dolar ihracat yapılmış olup, bunun 1 milyar 501 milyon dolarını mermer ihracatı oluşturmaktadır.

Kalkınma yolunda dev adımlar atmaya devam eden Burdur’da 206 Ruhsatlı Mermer Ocağı, 70 Aktif Ocak, 116 Mermer Fabrikası ve Atölyesi bulunmaktadır. Sanayi sektöründe çalışan toplam 11.448 kişiden 6.050 si mermer sanayisinde istihdam edilmiştir. Bu sayı toplam istihdamın % 53'üne denk gelmektedir.

Burdur organize sanayi bölgelerinde toplamda 3.767 kişi istihdam edilmektedir.

Sanayinin gelişmesi ve karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik ortak öneriler geliştirilmesi amacıyla 2020 yılında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesiyle işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu protokol ile OSB ve Üniversite arasında köprü kurularak, sanayicilerin yapacağı ürün geliştirme çalışmalarında ve yenilikçi ürün ortaya konulmasında üniversitenin bilgi ve birikiminden faydalanılması amaçlanmaktadır.

Üretimde verimliliğin arttırılarak gelişimin planlı şekilde yapılması ve disiplinli üretim işleyişiyle sanayinin ekonomiye katkısının arttırılması en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlayan ve stratejik yatırımlarıyla bölgesinde yarışır hale gelen Burdur, daha verimli üretim imkânlarıyla sanayisini geleceğe taşıyarak hizmet odaklı sanayicileri ile birlikte geleceğe emin adımlarla yürümektedir.

Ekonomisinin %40’ı süt üretimine dayalı olan Burdur, günlük bin tonun üzerinde süt üretimi ve aynı
zamanda et ve süt ürünleri ile tarım ve hayvancılık alanında da kendini geliştiren bir şehirdir.

Yaklaşık 80 bin ton şeker üretimi ile Burdur Şeker Fabrikası; küspe, melas gibi yan ürünleriyle gelişen
ve geniş istihdam sağlayan önemli tesislerden biri olarak ön plana çıkmaktadır.

Ekonomi Tanıtım Filmi

Keşfet

Beyaz, mavi ve yeşilin bir arada bulunduğu yeryüzü cenneti

TOP