Ulu Cami

İl merkezinde, Pazar Mahallesi'nde yüksek bir tepe üzerindedir. Hamitoğlu Dündar Bey tarafından 1300'de yaptırılmıştır. Çelik Mehmet Paşa tarafından 1749'da onarım yaptırılmıştır. 1914 yılında meydana gelen bir depremde tamamen yıkılmış olan camii 1919 - 1922 yıllarında neo-klasik üslupla yeniden inşa edilmiştir. Dündar Bey zamanından kalma ahşap kapının tuğralı levhaları sökülerek bugünkü yeni kapının üstüne monte edilmiştir. Kare planlı, üç sahınlı camii, yerel taşla yapılmıştır. İçten yarım kubbelidir. Kuzey kapısı yönündeki son cemaat yerini 3 kubbe örtmektedir. Ahşap tavanlı ve kiremit çatılıdır. Beden duvarlarında iki sıra halinde sivri kemerli pencereler yer almaktadır. Selçuklu ve Beylikler Dönemi ulu camilerinde görülen mimari karakteristiğe uygun olarak camiinin kuzeyi, doğu ve batısında üç girişi vardır. Caminin kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerinde bulunan iki minaresi kare kaideli silindire yakın çokgen gövdelidir.

İki minareden biri 1930’da Hacı Nebizade Rıza ve oğulları tarafından yaptırılmış, diğer ikinci minare ise 1941 yılında Hasan Özsarı tarafından inşa ettirilmiştir.

Saat Kulesi

Burdur’un simge yapılarından biri olan ve şehir merkezinde yer alan Tarihi Saat Kulesi, Tüccar Azim Demir Ticarethane sahibi Burdurlu Hacı Rıza tarafından 1936 - 1937 yıllarında yaptırılmıştır. Ulu Cami'nin 10 metre kuzeyindedir. Kesme taşlardan inşa edilmiştir. Kare planına sahiptir. 30 metre yüksekliktedir. Zeminden itibaren altı boğumludur. Dördüncü boğumda şehrin dört yanına bakan dört saat yerleştirilmiştir. Saatlerin üzerinde ise dört pencereli ve piramidal çatısı ve alem ile son bulunan bir oda vardır.

ULU CAAMİİ TANITIM FİLMİ

Keşfet

Beyaz, mavi ve yeşilin bir arada bulunduğu yeryüzü cenneti

TOP